Do końca lutego trwa nabór zgłoszeń do Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2023.

Organizatorami inicjatywy są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin. Zaproszeni do niej są pisarze z Polski i Niemiec oraz niemieccy tłumacze literatury polskiej i polscy tłumacze literatury niemieckojęzycznej.

Celem projektu jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

W ramach programu stypendialnego organizowane są co roku dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:

  • w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin — dla polskiego pisarza lub tłumacza.
  • w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie — dla niemieckiego pisarza lub tłumacza.

Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 euro.

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową. Przedstawiają swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy w języku polskim lub w języku niemieckim.

O wynikach naboru fundatorzy poinformują na początku kwietnia 2023 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.