Do 15 marca br. trwa nabór wniosków w XII edycji programu prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jego zwycięzca — debiutujący wykonawca muzyki jazzowej — może nagrać płytę w formie kompaktowej lub winylowej, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym. Budżet programu w tegorocznej edycji wynosi 40 000 zł.

Program ma na celu przede wszystkim:

  • ułatwić młodym muzykom jazzowym wejście na rynek fonograficzny,
  • zachęcić polskich wydawców do podejmowania współpracy z młodymi muzykami jazzowymi,
  • animować twórczość jazzową.

Jak wynika z regulaminu programu, jest on skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Wiek uczestnika programu nie może przekroczyć 30 lat (osoby urodzone od 1 stycznia 1993 r.; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu). Nagranie płyty musi być pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny oraz
  • w wersji elektronicznej na adres: nimit@nimit.pl, z tytułem wiadomości Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć materiał demonstracyjny nagrany na płycie CD lub dysku USB w formie pliku MP3 lub WAV oraz udokumentowany plan jego promocji.

Kandydatów do nagrody wybierze do 28 kwietnia br. komisja opiniująca. Następnie lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej instytutu, a ich wnioskodawcy o pozytywnej decyzji zostaną poinformowani oficjalnym pismem.

Instytut, poprzez zawarcie umowy z wydawcą nagrań, dofinansowuje projekt w maksymalnej kwocie jednorazowo 20 000 zł na pokrycie kosztów netto związanych z wydaniem płyty – honorariów dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcia studia nagrań, masteringu nagrania, projektu okładki, opłat ZAiKS, tłoczenia płyty wraz z poligrafią, a także honorariów dla wykonawców koncertu promocyjnego.

Zespoły wyłonione w ramach programu otrzymują też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego realizowanego przez Polski Impresariat Muzyczny w ramach cyklu Z jazzem przez Polskę w 2023 r. pod warunkiem, że płyta będzie wydana i dostępna w sprzedaży do 30 września br. Więcej informacji, w tym regulamin programu i formularz, znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.