Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie samorządów, w szczególności małych miast, które dotąd nie zdecydowały się na podjęcie prac nad uchwałami krajobrazowymi, oraz innych podmiotów zaangażowanych w procesy kształtowania jakości krajobrazu.

Udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele organizacji społecznych, ruchów miejskich, ludzie nauki, przedstawiciele administracji rządowej i inne osoby zainteresowane tematem ochrony oraz kształtowania przestrzeni publicznej.

W ramach spotkań online uczestnicy posłuchają m.in. o kwestiach proceduralnych i sposobach identyfikowania lokalnych wartości krajobrazowych. Duży nacisk podczas szkoleń zostanie położony na przybliżenie uczestnikom znaczenia podnoszenia jakości krajobrazu i przestrzeni publicznej wraz z potencjalnymi korzyściami dla rozwoju gminy.

Szkolenia poprowadzi architekt Bartosz Poniatowski, autor obowiązujących aktów prawa miejscowego, wykładowca na uczelniach wyższych, który ma również doświadczenie jako pracownik samorządowy.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać zgłoszenia na adres estetyka@kultura.gov.pl.

Szkolenia odbędą się na przełomie marca i kwietnia 2023 r.za pośrednictwem platformy Webex. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 marca, drugie 30 marca, ostatnie natomiast 4 kwietnia.