Jak informują NCK i BN na swoich stronach internetowych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 powstały materiały promocyjne dla bibliotek publicznych i szkolnych.

W pakiecie znalazły się trzy animacje, które łączy wspólne hasło: Biblioteka to miejsce spotkań — ludzi, idei, myśli, doświadczeń, szeroko pojętej kultury. Sprawdź, jak wiele możesz zrobić w swojej lokalnej bibliotece! Premiera animacji odbywa się co środę od połowy lutego na profilach NPRCz 2.0 w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

NCK i BN podkreślają, że materiały są elementem kampanii społecznej NPRCz 2.0 mającej na celu popularyzowanie czytelnictwa i bibliotek jako miejsc atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych. Ich celem jest zaprezentowanie szerokich możliwości oraz różnorodności oferty tworzonej przez biblioteki w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania użytkowników — zarówno najmłodszych, dorosłych i seniorów, jak też i całych rodzin.

Filmy w nowoczesny i przystępny sposób pokazują, że współczesne biblioteki oprócz książek mają dla czytelników wiele innych atrakcyjnych propozycji spędzania czasu, w tym wydarzeń kulturalno-edukacyjnych integrujących lokalne społeczności.

Dzięki bogatej ofercie skierowanej do czytelników biblioteki aspirują do pełnienia roli tzw. trzeciego miejsca (po domu i pracy) i w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania dostępu do kultury i uczestnictwa w niej okolicznych mieszkańców. Jednocześnie, idąc z duchem czasu, biblioteki udostępniają książki w formatach cyfrowych, np. audiobooki i e-booki, konsole do gier, a nawet stają się galeriami sztuki multimedialnej poprzez rozbudowane mediateki. Pracownicy bibliotek publicznych i szkolnych mogą wykorzystać filmy bezpłatnie jako element uzupełniający ich dotychczasowe działania, takie jak np. lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne czy pokazy filmowe.

Animacje tej kampanii społecznej przygotowała Magda Arażny.