Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2022 r. Organizatorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Nagroda przyznawana jest co roku od 1973 r. i jej nadrzędnym celem jest nagradzanie twórców gdańskiej kultury.

Kandydatów do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis można zgłaszać za ich wybitną twórczość artystyczną i dokonania twórcze, za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania dziedzictwa kulturowego oraz za kreację kultury i działanie na rzecz jej upowszechniania. Do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska można natomiast zgłaszać osoby lub instytucje znacząco wspierające działania w obszarze kultury w 2022 r.

W ramach inicjatywy kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury, związki twórcze, organizacje pozarządowe i podmioty działające w sektorze kultury, szkoły wyższe i artystyczne, organy administracji publicznej, a także radni Miasta Gdańska, przedstawiciele mediów oraz dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis.

Można zgłosić maksymalnie trzech kandydatów do Nagrody i jednego kandydata do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska.

Na laureatów czekają nagrody. Zwycięzca Nagrody Miasta Gdańska otrzyma 25 000 zł, laureat Tytułu natomiast dyplom i statuetkę autorstwa gdańskiego artysty prof. Jana Szczypki.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnione wnioski, które znajdują się w BIP UM Gdańsk, złożyć w jednym z trzech wskazanych miejsc, tj. w:

  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.