Do 31 marca br. trwa nabór kandydatów na operatorów do Programu Przestrzenie Sztuki. Inicjatywę realizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadrzędnym celem Programu Przestrzenie Sztuki jest poszerzenie dostępu do infrastruktury instytucji kultury, umożliwianie artystom niezależnym i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć oraz rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej. Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym.

Do konkursu mogą zgłaszać się samorządowe instytucje, ośrodki i centra kultury, a także organizacje pozarządowe, które są gotowe zapewnić artystom teatru i tańca nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych.

Do końca kwietnia komisje konkursowe wyłonią pięciu operatorów w dziedzinie tańca oraz pięciu w dziedzinie teatru. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 600 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca i przesłać go drogą mailową na adres nimit@nimit.pl.

W ramach Przestrzeni Sztuki od 2020 r. do 2022 r. odbyło się ponad 6000 wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Zgromadziły one ponad 750 000 odbiorców. W działania włączyło się także ponad 400 instytucji i podmiotów partnerskich. Do tej pory taneczne Przestrzenie Sztuki działały w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Łodzi, a teatralne natomiast w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.