Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadrzędnym celem Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży jest wspieraniu działań, których zadaniem jest dostarczanie uczestnikom wiedzy na temat kultury obydwu krajów oraz ich współczesnych realiów.

W ramach kolejnej edycji programu młodzież z Polski i Ukrainy, w tym dzieci uchodźców przebywające na terenie Polski, będą wspólnie realizować projekty dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa.

Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 18 lat.

Uczestnicy mogą się ubiegać o finansowanie projektów organizowanych:

  • przy współpracy z partnerem ukraińskim — ukraińscy uczestnicy przyjeżdżają do Polski pod opieką ukraińskiego partnera;
  • samodzielnie przez polskiego organizatora — ze strony ukraińskiej uczestnikami są dzieci uchodźców z Ukrainy przebywające na terenie Polski.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane między 15 maja a 31 października 2023 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK SOP.