Do 14 maja br. trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu Kopernik — Konstelacje. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs zorganizowano z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzowanie osiągnięć Mikołaja Kopernika, jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli epoki renesansu. Zadaniem konkursu jest także zachęcenie współczesnych twórców i projektantów do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki oraz namówienie ich do poszukiwania kreatywnych rozwiązań́ w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorcy.

Udział w konkursie polega na opracowaniu koncepcji projektowej zewnętrznej instalacji przestrzennej, popularyzującej działalność́ Mikołaja Kopernika, zawierającej: wizualizację projektu w postaci plików graficznych w formacie PDF lub JPEG; wstępny projekt wykonawczy wraz z instrukcją montażu i demontażu; szacunkowy koszt produkcji instalacji; projekt identyfikacji graficznej do instalacji, obejmujący plakat oraz baner internetowy.

Inicjatywa skierowana jest do projektantów oraz grup projektowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Laureat zwycięskiej pracy otrzyma 13 000 zł brutto. Gratyfikacje finansowe czekają również na autorów prac, które zajmą drugie i trzecie miejsce. Będzie to odpowiednio 10 000 zł brutto i 7000 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace konkursowe przesłać drogą masową na adres kopernik@nck.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 29 maja 2023 r.