Tylko do 6 marca br. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty mistrzowskie dla przyszłych i początkujących tłumaczy literatury ukraińskiej na język polski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Warsztaty skierowane są do studentów, doktorantów studiów specjalizujących się w przekładzie z języka ukraińskiego oraz początkujących tłumaczy literatury ukraińskiej.

Inicjatywa towarzyszy Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w Tłumaczeniu 2023″.

Warsztaty poprowadzi Anna Korzeniowska-Bihun, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach inicjatywy odbędą się trzy spotkania. Pierwsza część warsztatów z przekładu odbędzie się online 13 kwietnia br. Następnie — także online — odbędzie się branżowe spotkanie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Natomiast 20 kwietnia br. w Gdańsku odbędzie się kolejna część warsztatów z przekładu.

Uczestnicy warsztatów dodatkowo otrzymają zaproszenia na uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać zgłoszenie drogą mailową na adres warsztaty@odnalezionewtlumaczeniu.pl. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, próbkę przekładu a także krótki list motywacyjny z informacją o wykształceniu i doświadczeniu translatorskim oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w rekrutacji.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 13 marca br. na stronie Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w Tłumaczeniu 2023″.