Do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji konkursu Książka Górska Roku im. Wawrzyńca Żuławskiego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

Nadrzędnym celem konkursu Książka Górska Roku jest promocja czytelnictwa i tematyki górskiej w literaturze.

W ramach inicjatywy książki mogą zgłaszać autorzy i wydawnictwa. Zgłaszane dzieło powinno być wydane w polskiej wersji językowej między 1 czerwca 2022 r. a 31 maja 2023 r. Musi mieć także nadany numer ISBN i posiadać formę książki drukowanej.

Książki, w których pojawia się motyw gór mogą być zgłaszane w sześciu kategoriach konkursowych:

  • Literatura non-fiction (książki wyprawowe i wspinaczkowe, dzienniki wypraw, książki podróżnicze, reportaż z podróży, autobiografia);
  • Literatura fikcjonalna (powieść, opowiadania, poezja, dramat);
  • Biografie, eseje, szkice, opracowanie naukowe i popularnonaukowe; Przewodniki i informatory; Albumy oraz
  • Literatura dla dzieci.

Na laureatów w każdej kategorii czekają gratyfikacje finansowe o wartości 1500 zł brutto. Spośród nominowanych książek jury dokona także wyboru jednej, którą uhonoruje tytułem Grand Prix — Książka Górska Roku 2023. Jej autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W sierpniu br. organizatorzy ogłoszą listę nominowanych książek, zaś laureatów konkursu poznamy 8 września 2023 r. podczas Gali Literatury Górskiej.