Jeszcze tylko do 23 kwietnia br. polscy uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes i towarzyszących mu targów Marché du Film 2023 mogą przesyłać zgłoszenia do nowej edycji cyfrowego katalogu Poles in Cannes.

Przygotowuje go Polski Instytut Sztuki Filmowej w celu promocji tego wydarzenia oraz ułatwienia komunikacji zagranicznym podmiotom zainteresowanym współpracą z przedstawicielami polskiej branży filmowej. Jak informuje PISF, zgłoszenia do katalogu w języku angielskim powinni przesłać producenci oraz przedstawiciele branży filmowej, którzy zamierzają uczestniczyć w tych wydarzeniach.

Należy krótko opisać prowadzoną działalność, projekty oraz cele do osiągnięcia na targach (np. znalezienie partnerów, reklama oferowanych usług itp.). Pracownicy jednej firmy czy instytucji przesyłają jedno wspólne zgłoszenie. Publikacja danych w katalogu jest bezpłatna. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy odesłać go wraz ze zdjęciami reprezentantów lub reżyserów na adres e-mail pola.stroj@pisf.pl.

Osobne formularze dla producentów oraz firm warsztatowych, a także instytucji, komisji filmowych, nadawców, agentów sprzedaży, dystrybutorów, festiwali filmowych dostępne są na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.