Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Literatury.

W ramach konkursu prace można przesyłać w trzech kategoriach: liryka, epika i dramat.

Projekty zgłaszane w kategorii Liryka powinny stanowić́ gotową propozycję tomu poetyckiego składającego się̨ z nie więcej niż̇ 50 wierszy. W kategorii Epika można natomiast przesyłać propozycje zbioru opowiadań́ lub powieści zawierających nie więcej niż 360 000 znaków ze spacjami. Prace zgłaszane w kategorii Dramat powinny być propozycją dramatu, słuchowiska, scenariusza lub zbioru utworów zawierających nie więcej niż̇ 300 000 znaków ze spacjami.

Do udziału w inicjatywie zaproszeni są wszyscy pełnoletni autorzy.

Na laureatów zwycięskich prac czekają nagrody główne. Jury przyzna także wyróżnienia w każdej z trzech kategoriach. Nagrodę główną stanowią honoraria w wysokości 7000 zł. Na osoby, które otrzymają wyróżnienia, czeka natomiast 1000 zł. Ponadto zwycięskie prace zostaną także wydanie drukiem w ramach serii Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika Nowy Napis.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłoszenie przesłać drogą mailową na adres konkurs@instytutliteratury.eu. Zgłoszenie powinno zawierać projekt książki w formie pliku RTF, ODT, DOC lub DOCX; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko. W treści maila należy wpisać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika, adres e¬mail, numer telefonu oraz zgodę na akceptację warunków konkursu o następującej treści: Akceptuję warunki udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, w tym warunek ewentualnej publikacji mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu udziału w konkursie. W temacie maila należy natomiast podać nazwę kategorii konkursowej, do której uczestnik zgłasza swój udział: Liryka, Epika lub Dramat.

Wyniki inicjatywy zostaną ogłoszone do końca lipca 2023 r.