Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Organizatorem inicjatywy są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Na laureata nagrody czeka 30 000 zł. W tym roku konkurs odbędzie się w zmienionej formie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzacja książek z dziedziny humanistyki, aktywizowanie i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań naukowców i badaczy oraz uhonorowanie autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny humanistyki w danym roku.

Do 2022 r. konkurs koncentrował się przede wszystkim na literaturze naukowej. Od 2023 r. organizatorzy do udziału zapraszają również wydawców książek popularnonaukowych.

Udział w inicjatywie może wziąć każde polskie wydawnictwo, które w roku poprzedzającym edycję konkursu wydało w języku polskim publikacje z dziedziny humanistyki.

Spośród otrzymanych zgłoszeń organizator wspólnie z jury wybierze maksymalnie 10 publikacji nominowanych do nagrody. Zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu. Spośród nominowanych publikacji jury wybierze jedną, której autor otrzyma nagrodę pieniężną i statuetkę.

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się podczas gali finałowej w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać razem z trzema egzemplarzami każdej ze zgłoszonych publikacji na adres: Targi w Krakowie Sp. z o.o., Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 z dopiskiem Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza.

Należy także uiścić opłatę zgłoszeniową. W sytuacji, w której zgłaszający się jest wystawcą 26. MTKwK, opłata za zgłoszenie książki do konkursu wynosi 400 zł netto + 23% VAT. Jeżeli natomiast zgłaszający nie jest wystawcą tragów, opłata ta to 500 zł netto + 23% VAT.