Do 15 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem inicjatywy jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

O nagrodę ubiegać się mogą artyści tworzący na Mazowszu. Wyróżnienie przyznawane jest w  pięciu kategoriach:

  • Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr — za dzieło lub kreację powstałe w 2022 r. oraz
  • Dzieło Życia — za całokształt twórczości.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje a także twórcy indywidualni i członkowie kapituł. W ramach kategorii Dzieło Życia zgłoszeń mogą dokonywać mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Na laureatów konkursu czekają nagrody: okolicznościowa statuetka, dyplom oraz 30 000 zł. Zwycięzca Nagrody Dzieło Życia otrzyma 40 000 zł. Nominowani natomiast dostaną imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w 2022 r. zostali Andrzej Seweryn, Jakub Małecki, Mariusz Godlewski, Piotr Szulkowski i Krzysztof Warlikowski.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek [plik DOCX] i wraz z oświadczeniem kandydata przesłać pocztą na adres Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa z dopiskiem Nagroda Norwida lub przesłać drogą mailową na adres nagrodanorwida@mazovia.pl.