Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji polsko-francusko-niemieckiego programu rezydencjalnego. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Genshagen. Rezydencja odbędzie się od 1 do 11 sierpnia 2023 r.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami, umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy, a także omawianie bieżących projektów lub planowanie i przygotowywanie przyszłych. Rezydencja ma również za zadanie stworzenie przestrzeni dla wzajemnego poznania się oraz umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń.

Program skierowany jest do autorów i tłumaczy Polski, Francji i Niemiec, którzy jako tandem chcą wspólnie ubiegać się o pobyt, aby podczas rezydencji pracować razem i zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe.

Program oferuje 10-dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem uczestnikom reprezentującym różne gatunki literatury, tj. np. proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dla dzieci i młodzieży.

Organizator w ramach rezydencji oferuje jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika oraz pokrycie kosztów podróży.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik PDF] i przesłać go drogą elektroniczną na adres: stolz@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po francusku), niziol@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po polsku).