31 maja br. upływa termin zgłoszeń do Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego, inicjatywy Instytutu Pileckiego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Już po raz trzeci nagrodę otrzymają autorzy najlepszych napisanych po polsku lub po angielsku książek naukowych i reporterskich, które dotykają polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów.

Zgłoszeń na adres e-mail: nagroda@instytutpileckiego.pl mogą dokonać autorzy, wydawcy lub osoby prywatne, jak również osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej poprzez przesłanie elektronicznej wersji książki (w formacie PDF, a jeśli książka ukazała się w formie e-booka — w formacie ePUB i MOBI). W aplikacji należy wskazać kategorię, w której zgłaszana jest książka.

Nagroda ma charakter międzynarodowy. We wszystkich kategoriach będą nagradzane książki, które ukazały się w 2022 r. w językach polskim lub angielskim. W przypadku publikacji wieloautorskich mogą zostać zgłoszone tytuły mające maksymalnie dwóch współautorów.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach:

  1. Naukowa książka historyczna — najlepsza monografia lub synteza na temat polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX w. W tej kategorii brana pod uwagę będzie dobra dokumentacja, oryginalna interpretacja i atrakcyjny przekaz. Można także zgłaszać książki, których przekłady na polski lub angielski ukazały się w 2022 roku, o ile pierwsze wydanie w języku oryginalnym ukazało się nie wcześniej niż w 2017 r. Zgłoszenia publikacji zbiorowych, które ukazały się w formie tomów pod redakcją, nie będą uwzględniane.
  2. Reportaż historyczny — książka, która oferuje czytelnikowi wciągającą opowieść o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX w. Oprócz klasycznych reportaży historycznych w tej kategorii zostaną uwzględnione biografie oraz relacje i wspomnienia autorstwa świadków historii. Jury weźmie pod uwagę szacunek do źródeł, dobrą kompozycję i wiarygodność narracyjną. W tej kategorii mogą zostać także zgłoszone książki, których przekład na polski lub angielski ukazał się w roku 2022, o ile pierwsze wydanie w języku oryginalnym ukazało się nie wcześniej niż w 2016 r.
  3. Nagroda specjalna — przyznana w obecnej edycji za książkę na temat trwającej od 2014 r. agresji Rosji na Ukrainę lub trwających od 2020 r. protestów na Białorusi i związanych z nimi represji. Przy ocenie książek w tej kategorii w sposób szczególny doceniany będzie szeroki horyzont refleksji, determinacja w dążeniu do prawdy oraz intuicja śledcza. Do konkursu zgłaszać można książki wydane w latach 2022–2023 w języku polskim lub angielskim (dopuszczalne jest zgłaszanie przekładów).

Spośród książek zgłoszonych do nagrody kapituła wskazuje najpierw 5 nominacji w każdej kategorii, a następnie podejmuje decyzję o przyznaniu nagród oraz ewentualnych wyróżnień (maksymalnie po dwa w każdej z kategorii).

Autorzy najlepszych książek w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 40 000 zł oraz okolicznościową statuetkę, autorzy książek wyróżnionych — nagrodę w wysokości 15 000 zł. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2023 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie Instytutu Pileckiego.