Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu literackiego „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”. Organizatorami inicjatywy są Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk.

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ma charakter otwarty i skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: 4 i 5 klasa oraz 6–8 klasa oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Do konkursu można zgłaszać teksty literackie, których tematem jest pomaganie innym i troska o drugiego człowieka, wszystkie żyjące istoty i otaczający nas świat, inspirowane cytatem z książki Olgi Tokarczuk „Czuły narrator”: „Cokolwiek dzieje się tobie, dzieje się mnie”.

Organizatorzy zapraszają zatem do nadsyłania bajek, opowiadań, fragmentów powieści, esejów czy reportaży. Tekst nie powinien jednak przekraczać 6000 znaków ze spacjami, nie może być wcześniej nigdzie publikowany i zgłaszany w innych konkursach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać prace za pomocą formularza online lub drogą mailową na adres info@literatura.wroclaw.pl. Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie i przyjęcia pracy jest podanie przez autora takich danych jak: imię̨ i nazwisko, wiek, klasa, nr i adres szkoły. Praca powinna zostać przesłana przez rodzica, opiekuna prawnego, wychowawcę klasy lub nauczyciela języka polskiego wraz z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym do opiekuna prawnego dziecka.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii wiekowej – jest to czytnik e-booków oraz książka Olgi Tokarczuk z dedykacją noblistki, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca natomiast – książka Olgi Tokarczuk z dedykacją noblistki. Przewidziano również wyróżnienia w postaci nagród książkowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 czerwca br. na stronie Wrocławskiego Domu Literatury.