Do 19 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu „Goście Radziwiłłów” w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Inicjatywa finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nadrzędnym celem programu Goście Radziwiłłów jest wyłonienie 15 osób, które zajmują się literaturą lub translatoryką literacką, są związane z Wielkopolską i które w roku 2023 będą̨ mogły pracować́ nad autorskimi utworami literackimi lub przekładami utworów literackich, w czasie jednego z trzech trzytygodniowych pobytów w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie — Domu Pracy Twórczej.

W tym roku rezydencje będą odbywały się w następujących terminach:

  • od 3 do 23 lipca,
  • od 24 lipca do 13 sierpnia oraz
  • od 14 sierpnia do 3 września.

W ramach inicjatywy rezultatem pracy uczestników pobytu powinien być utwór literacki, zbiór utworów literackich lub przekład utworu literackiego, o objętości nie mniejszej niż̇ 50 stron w formacie A4. Praca musi się mieścić się w zakresie fikcji literackiej, może to być powiesić, opowiadanie, esej, felieton, sztuka teatralna, zbiorów poezji czy utwór adresowany do dzieci i młodzieży.

Do udziału w programie uprawnione są osoby, które posiadają w swoim dorobku minimum jedną wydaną i zrecenzowaną książkę lub też przetłumaczyły minimum jedną książkę, której przekład został wydany i zrecenzowany.

Aby wziąć udział w rezydencji, należy wypełnić zgłoszenie, które znajduje się na stronie Kultura u podstaw i przesłać je pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań́.

Ogłoszenie wyników programu nastąpi do 26 czerwca 2023 r.