Do 20 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu! Inicjatywa adresowana jest do szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest integracja młodych ludzi, budowanie wspólnoty i poczucia dumy narodowej, a także zachęcenie do dbałości o narodowe dziedzictwo i zainteresowania się historią Polski.

Konkurs Do Hymnu! polega na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

W ramach inicjatywy szkoły mają do wyboru takie pieśni hymniczne jak Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Rota, Marsz Polonia, Marsz I Brygady, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny czy Żeby Polska była Polską, a także Hymn Powstańców 1863 oraz Hymn Szarych Szeregów.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, dyrektor szkoły musi wypełnić formularz.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca 20 000 zł, drugiego 15 000 zł, za trzecie miejsce — 10 000 zł. Zwycięzcy wojewódzcy otrzymają natomiast nagrody w wysokości 5000 zł.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 maja 2023 r.