Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną minionego roku. Na laureata inicjatywy czeka 50 000 zł. Fundatorem i organizatorem nagrody jest m.st. Warszawa, jej współorganizatorami natomiast Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzacja książki historycznej.

Do konkursu można zgłaszać autorskie prace historyczne, pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Zgłaszane książki muszą być wydane w 2022 r.

Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze dziesięć, które zostaną zaprezentowane na łamach Gazety Wyborczej. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłaszane książki w wersji elektronicznej w formacie ePub, MOBI lub PDF przesłać na adres mailowy nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub w trzech egzemplarzach papierowych na adres Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem: Nagroda Moczarskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią 2023 r.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego ustanowiona została 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy i jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski — od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.