Do 1 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „ZWYRTAŁA 2023 — najlepszy pomysł promujący czytanie”. Organizatorem inicjatywy jest Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, działająca we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Rabce-Zdroju, Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uzdrowiskiem Rabka S.A.

Nadrzędnym celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych pomysłów promujących czytelnictwo, zrealizowanych na terenie Polski od 1 stycznia 2022 do 11 kwietnia 2023 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy [plik PDF] przesłać pocztą elektroniczną na adres rabkabiblioteka@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój.

Na laureata konkursu czekają nagrody. Są to: dyplom, wykonany na podstawie linorytu autorstwa Jerzego Koleckiego, możliwość publikacji zwycięskiego pomysłu oraz jego prezentacji 14 lipca 2023, podczas warsztatów dla dorosłych, w ramach Rabka Festival 2023, a także ufundowany przez Uzdrowisko Rabka S.A. dwudniowy pobyt, z osobą towarzyszącą, w Medical SPA Rabczański Zdrój z wyżywieniem i pakietem zabiegów SPA. Organizatorzy przewidują także przyznanie pięciu wyróżnień.

Zwycięzca inicjatywy oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni mailowo o decyzji jury do 1 lipca 2023 roku. Wręczenie nagrody nastąpi natomiast 14 lipca 2023 r. podczas Rabka Festival 2023.