Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do nagrody „Złota Róża 2023″ dla książki popularyzującej naukę. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki” i Festiwal Nauki w Warszawie.

Nadrzędnym celem nagrody „Złota Róża” jest wyróżnianie napisanych w języku polskim książek popularnonaukowych, które służą rzetelnemu upowszechnianiu wiedzy naukowej i wyróżniają się wybitną formą literacką. Nagroda przyznawana jest corocznie.

W konkursie mogą wziąć udział książki opublikowane między 1 lipca 2022 r. a 30 czerwca 2023 r.

Książki do konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Aby wziąć udział w inicjatywie, prace należy przesłać w 2 egzemplarzach na adres sekretariatu Festiwalu Nauki, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu w ramach kolejnej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie.

Zwycięzcę poznamy podczas 27. Festiwalu Nauki w Warszawie, który odbędzie się od 15 do 29 września br.