Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Poetyckie Jaskółki”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja i popularyzacja dorobku twórczego polskich poetów oraz artystów malarzy, a także umożliwienie młodym twórcom pierwszych publikacji w profesjonalnym wydawnictwie, tomiku poetyckim. Zadaniem inicjatywy jest również umożliwienie spotkania się twórców: mistrz — uczeń.

Konkurs Poetyckie Jaskółki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i do studentów do 25. roku życia.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  • literackiej — maksymalnie trzy wiersze o dowolnej tematyce;
  • plastycznej — prace plastyczne inspirowane twórczością współczesnych polskich poetów, format A4, technika wykonania dowolna.

Wiersze i prace plastyczne nie mogą być wcześniej publikowane.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać prace pocztą na adres: Fundacja „Zawsze Warto”, ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków, z dopiskiem Poetyckie Jaskółki oraz dodatkowo drogą mailową na adres: poetycki@zawszewarto.pl.

Prace laureatów zostaną opublikowane w tomiku Poetyckie Jaskółki. Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada br. na stronie internetowej Fundacji „Zawsze Warto”.