Do 20 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet inicjatywy to 2,5 mln zł.

Nadrzędnym celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Można ubiegać się o pomoc finansową na zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna natomiast 30 000 zł.

Zadania w ramach programu będą mogły być realizowane do 31 października br.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek i przesłać go pocztą na adres Instytutu Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2024. Możliwe jest także dostarczenie wniosku elektro-nicznie, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP.