Tylko do 17 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu oraz rodzimych pieśni hymnicznych przez młode pokolenia, a także wzbudzenie zainteresowania historią naszego kraju.

Udział w inicjatywie może wziąć 150 szkół, w tym maksymalnie 3 szkoły polskie działające poza granicami RP przy polskich placówkach dyplomatycznych na terenie Europy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej. W przypadku szkół polskich działających poza granicami Polski przy polskich placówkach dyplomatycznych na terenie Europy, dopuszcza się udział uczniów do 18. roku życia.

Inicjatywa polega na wspólnym, jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. DO wyboru są następujące pieśni hymniczne:

  • Bogurodzica,
  • Gaude Mater Polonia,
  • Hymn Powstańców 1863,
  • Hymn Szarych Szeregów,
  • Rota,
  • Marsz Polonia,
  • Marsz I Brygady,
  • Boże, coś Polskę,
  • Święta miłości kochanej Ojczyzny,
  • Żeby Polska była Polską.

Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się na żywo i z pamięci.

Szkoły uczestnicząca w konkursie mają obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych informacji o udziale w inicjatywie wraz z plakatem i grafikami, które można pobrać ze strony Narodowego Centrum Kultury.

Na laureatów konkursu czekają nagrody.

Szkole, która uzyska najwyższą punktację, zostanie przyznana I nagroda w wysokości 20 000 zł, a nauczyciel prowadzący otrzyma 2000 zł.

II nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzyma szkoła, która uzyska drugą najwyższą punktację, dla nauczyciela prowadzącego przewidziano nagrodę w wysokości 1500 zł.

III nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzyma szkoła, która uzyskała trzecią w Polsce punktację, zaś nauczyciel prowadzący dostanie 1000 zł.

Ponadto przyznane zostaną również wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5000 zł dla każdej nagrodzonej szkoły oraz wyróżnienie w wysokości 500 zł dla nauczyciela prowadzącego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 maja 2024 r.