Do 13 września br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Granty na zabytki — jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs został ogłoszony z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zainteresowanie uczniów tematyką Funduszy Europejskich oraz promocja zabytków i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I–VIII szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:

  1. grupa wiekowa — uczniowie klas I–III;
  2. grupa wiekowa — uczniowie klas IV–VI;
  3. grupa wiekowa — uczniowie klas VII i VIII.

Zadaniem uczestników jest pokazanie, jak zabytki w ich okolicy lub te odwiedzone podczas wycieczek szkolnych lub wakacji, zmieniły się dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich.

Praca może być wykonana w formacie A3 w dowolnej technice rysunkowej (ołówkiem, kredką, cienkopisem, tuszem), malarskiej (pastelami, farbami) lub mieszanej. Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody w każdej z kategorii. Za zdobycie I miejsca karta podarunkowa o wartości 2000 zł, zaproszenie dla ucznia oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie, a także wizyta w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na laureata II miejsca czeka karta podarunkowa o wartości 1000 zł, zaproszenie dla ucznia oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie oraz dedykowane zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Natomiast za zajęcie III miejsce — karta podarunkowa o wartości 500 zł, zaproszenie dla ucznia oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie oraz dedykowane zwiedzanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Szkoły biorące udział w konkursie powinny przesłać po jednej zwycięskiej pracy z każdej grupy wiekowej na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko do 14 dni od zakończenia naboru.