Do 9 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. Organizatorami inicjatywy są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej — Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury. Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Słupska i Województwa Pomorskiego.

Inicjatywa odbędzie się w dniach od 27 do 29 września 2024 r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

W ramach konkursu uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić swoją twórczość w formie np. prezentacji teatralnych, tanecznych, malarskich, instalacji, fotografii, performance, tekstów, recytacji, piosenki czy kulinariów. Owa twórczość musi nawiązywać do działalności artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać pocztą na adres Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk lub drogą mailową na adres stktrondo@gmail.com, umieszczając w tytule: Witkacy pod strzechy 2024. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie konkursu oraz Słupskiego Ośrodka Kultury. Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie wideo lub wizualizację prac.

Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 10 000 zł.

Wyniki inicjatywy zostaną podane do wiadomości publicznej do 18 sierpnia br. na stronach konkursuSłupskiego Ośrodka Kultury, oraz zostaną przekazywane uczestnikom bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.