Do 6 września br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza”. Organizatorem inicjatywy jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest twórczości Czesława Miłosza. Nadrzędnym celem inicjatywy jest podkreślenie znaczenia poety i jego twórczości w literaturze polskiej i światowej, ukazanie poezji jako formy wyrazu wartości i ideałów. Zadaniem konkursu jest także przekazanie poprzez wiersz własnych doświadczeń wyrażających refleksję na temat współczesności, ukazanie piękna i bogactwa języka polskiego oraz rozwój umiejętności literackich, wrażliwości i artystycznego spojrzenia na otoczenie.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak i twórców z dorobkiem.

Każdy uczestnik może zgłosić do inicjatywy jeden wiersz napisany w języku polskim. Praca powinna zawierać nie więcej niż 1300 znaków ze spacjami. Tytuł stanowi integralną część wiersza i wlicza się do limitu znaków. Wiersz powinien być własną pracą autora, nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną.

Na laureatów konkursu czekają nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca jest to 800 zł, drugiego — 600 zł, a trzeciego 400 zł. Organizatorzy inicjatywy przyznają również trzy wyróżnienia w wysokości 200 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy drogą mailową na adres konkurs@wimbp.rzeszow.pl przesłać plik tekstowy wiersza w formacie PDF, opatrzony podpisem w postaci godła, skan karty zgłoszenia, która zawiera personalia autora wiersza oraz dane kontaktowe. W tytule maila należy wpisać: Konkurs „O Pióro Pegaza 2024″.

Wyniki inicjatywy zostaną opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.