Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty przekładu literackiego, których organizatorami są ZAiKS, Polski PEN Club i redakcja „Literatury na Świecie”. Zajęcia odbędą się od 18 do 20 października w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Inicjatywa skierowana jest do początkujących tłumaczy, którzy chcieliby doskonalić umiejętność wnikliwej lektury tekstu obcojęzycznego i szlifowania polszczyzny przekładu.

Warsztaty składają się z 18 godzin seminarium translatorskiego. Uczestnicy będą pracowali w niewielkich grupach.

Zajęcia poprowadzą:

  • Marcin Szuster (język angielski),
  • Anna Wasilewska (język włoski),
  • Jakub Ekier (język niemiecki),
  • Anna Górecka (język węgierski).

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać drogą mailową list motywacyjny i próbkę przekładu tekstu literackiego napisany prozą z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego lub węgierskiego na adres warsztaty@penclub.com.pl.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 26 sierpnia br.