Do 6 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Otwarta, demokratyczna, zielona” Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny realizowanego w latach 2020–24. Program finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nadrzędnym celem akcji jest zachęcenie lokalnych organizacji do prowadzenia w swoich społecznościach działań na rzecz włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu, budowania kultury demokratycznej oraz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zachęcanie do współpracy międzysektorowej i wspólnego działania na rzecz zmiany.

Konkurs skierowany jest do bibliotek i samorządów, organizacji pozarządowych, szkół, a także do grup nieformalnych, działających lokalnie na terenie Polski, przynajmniej częściowo poza m.st. Warszawą. W inicjatywie weźmie udział 50 organizacji, które zgłoszą się do udziału w akcji jako pierwsze.

Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu w lokalnej społeczności minimum jednego działania w dowolnej formule, np. spotkania, warsztatu, moderowanej rozmowy, happeningu związanego z jednym z tematów akcji, tj.: włączeniem społecznym i przeciwdziałaniem wykluczeniu, budowaniem kultury demokratycznej, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Swoje działanie należy opisać w mediach społecznościowych i w postach oznaczyć Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny @aktywniobywateleregionalny oraz zamieścić w nim hasztag #OtwartaDemokratycznaZielona.

Na laureatów konkursu czeka nagroda w postawić wizyty studyjnej w Norwegii między 21 a 25 października 2024 r. Podczas wyjazdu będzie można odwiedzić organizacje i instytucje działające w tym kraju na rzecz włączenia społecznego, budowania kultury demokratycznej oraz ochrony środowiska.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do 5 dni roboczych po przesłaniu zgłoszenia organizatorzy przesyłają informację o zakwalifikowaniu się do udziału w akcji, natomiast do 16 września 2024 r. organizatorzy wyłonią pięć najciekawszych relacji.