Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Organizatorami inicjatywy są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Na laureatów czekają nagrody. Nagrodą główną jest wydanie debiutanckiego zbioru wierszy. Ponadto jury może przyznać gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych oraz nagrodę specjalną.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace konkursowe przesłać drogą mailową na adres: bierezin@gmail.com. Prace należy zapisać w postaci jednego pliku RTF, DOC lub DOCX w formacie A4, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5. Plik powinien być opatrzony godłem słownym i zatytułowany według schematu: „[Godło słowne] — [Tytuł pracy]„.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2024 r. podczas XVIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.