Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XVII edycji Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich ALBATROSY 2024. Organizatorem konkursu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie młodzieży w tworzeniu filmów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. W chwili zgłaszania uczestnik nie może mieć więcej niż 20 lat.

Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą trwać dłużej niż 20 minut. Tematyka pracy jest dowolna. W ramach inicjatywy organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów fabularnych, dokumentalnych, a także animacji. Filmy do udziału w inicjatywie może zgłosić wyłącznie reżyser filmu lub nauczyciel prowadzący.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Pula nagród wynosi 6000 zł. Najlepiej ocenione prace będą pretendowały do nagrody specjalnej — akredytacji na 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.