Agnieszka Wiejak

specjalista z zakresu prawa instytucji kultury

Nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy

Jak ustalić wysokość nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

Badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy

Pracownica wraca niedługo z urlopu rodzicielskiego. Zaraz po urlopie rodzicielskim będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy. Przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Jej badania okresowe są ważne do września 2017 r.
Czy należy ją skierować na badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym?
Czy trzeba to zrobić po urlopie wypoczynkowym a przed rozpoczęciem pracy?

Pracownik powołany do wojska

Gminne centrum kulturalno-biblioteczne zatrudniło na 4 miesiące stażystę na umowę o pracę na pół etatu. Po jakimś czasie, ale jeszcze przed upływem tych 4 miesięcy, pracownik dostarczył kartę powołania do służby przygotowawczej.
Co dalej z jego umową o pracę?
Jakie przygotować dokumenty i jak naliczyć odprawę?

Zasiłek macierzyński

Pracownica instytucji kultury z powodu ciąży najpierw przebywała na zasiłku chorobowym. W tym czasie otrzymywała dodatek stażowy w całości (nie był on uwzględniony w podstawie zasiłku chorobowego). Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim. Między obydwoma zasiłkami nie było przerwy.
Czy należy na nowo przeliczyć podstawę wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zwiększyć ją o dodatek za wysługę lat?

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

 • Czy samorządowa instytucja kultury, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji)?
 • Jak interpretować przepisy art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji?

Ekwiwalenty wynikające z kodeksu pracy i zasad BHP

W bibliotece publicznej nie ma pracownika obsługi (sprzątaczki). Wszelkie prace porządkowe wykonują bibliotekarze w godzinach pracy.

 • Czy w tym przypadku bibliotekarzowi należy się ręcznik i mydło?
 • Czy pracownikom należy się herbata?

Jak w instytucji kultury obliczyć ekwiwalenty za:

 • używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek,
 • materiały biurowe dla pracowników umysłowych,
 • mydło i herbatę dla pracowników?

Paczki dla dzieci z ZFŚS

W instytucji kultury zatrudnione jest małżeństwo i na każdego małżonka jako pracownika instytucja odprowadza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Instytucja ze środków ZFŚS przyznaje dzieciom pracowników paczki mikołajkowe. W obowiązującym w instytucji regulaminie ZFŚS nie ma zapisu określającego, że o paczkę może wnioskować tylko jeden pracownik, tj. żona lub mąż.
Czy w związku z przyznaniem dla dzieci pracowników paczek z ZFŚS paczka przysługuje każdemu pracownikowi (i żonie, i mężowi)?

Nagroda jubileuszowa bez względu na liczbę etatów

Pracownik biblioteki, zatrudniony w niej od 5 lat, nabywa w tym roku prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak jest to jego dodatkowe zatrudnienie na niepełnym etacie.
Czy biblioteka mimo to musi wypłacić nagrodę jubileuszową?

Windykacja w bibliotece

Biblioteka prowadziła windykację poprzez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wartość windykacji była systematycznie księgowana. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne.

 • Jak długo biblioteka może mieć roszczenie wobec czytelnika (dłużnika) o zapłatę zaległych kar z tytułu przetrzymywania książek?
 • Jeśli trwa to dłużej niż 4 lata, a windykacja nie przynosi efektów, to co można zrobić dalej?
 • Jakie przepisy pozwalają dyrektorowi instytucji kultury — biblioteki — anulować czytelnikom zadłużenie, które w dużej bibliotece sięga ogółem setek tysięcy złotych i na jakich zasadach przeprowadzić taką operację?

Pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej

Instruktor jednej z funkcjonujących w domu kultury sekcji, na którą nie ma chętnych, wszedł w wiek ochronny przed emeryturą. Pracownik ten ma 64 lata i 30-letni staż pracy, a jego stanowisko jest obecnie niepotrzebne i generuje niepotrzebne koszty.

 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?