Aneta Szymańska-Kubiak

specjalista ds. kadr i BHP

Niepowiadomienie zleceniodawcy o utracie statusu studenta a składki na ZUS

Gminny ośrodek kultury 2 stycznia 2012 r. zawarł umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26. roku życia i prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich kilku miesięcy od stycznia wypłacono jej 3 rachunki na różne kwoty, w zależności od ilości przepracowanych godzin. 18 czerwca 2012 r. zleceniobiorczyni poinformowała, że od 20 lutego nie studiuje, bo zrezygnowała z nauki. Księgowa ośrodka kultury pobrała od byłej studentki oświadczenie, że już nie studiuje. Prosi o podpowiedź, jak skorygować dokumenty do ZUS i podatkowe.

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie ochronnym

Gminne centrum kultury w ramach redukcji etatów chce zwolnić jednego z pracowników obsługi technicznej. Ma najniższy staż pracy — jest zatrudniony od 3 lat. Chcemy wręczyć mu wypowiedzenie, ale jest przed emeryturą, tzn. w okresie chronionym, ponieważ miał z końcem roku już iść na emeryturę. Prosimy o informację, czy jest to zgodne z przepisami i co teraz będzie z jego emeryturą.

Woda w sezonie letnim dla pracowników instytucji kultury

• Pracownikom instytucji niezależnie od pogody należy się woda zdatna do picia • Pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych trzeba zapewnić napoje • Listę stanowisk uprawnionych do otrzymywania napojów ustala dyrektor

Odpowiedzialność za kostiumy członków zespołu tanecznego

Okazało się, że kilku członków zespołu tanecznego naszego domu kultury wykorzystywało stroje ludowe do celów innych niż występy w ramach programu naszego domu kultury. Dyrekcja nie była poinformowana o tym fakcie, stroje były zabezpieczone w naszej siedzibie.
Niestety, w wyniku wykorzystywania strojów do prywatnych celów, niektóre z nich zostały uszkodzone, niektóre zabrudzone. Ponieśliśmy koszty przywrócenia strojów do poprzedniego wyglądu.
Jakie konsekwencje możemy wyciągnąć wobec członków zespołu? Część z nich to nasi pracownicy, a część to osoby na umowach cywilnoprawnych.

Mundury dla kasjerek oraz stroje ludowe w muzeum – czy są ubraniem roboczym?

W naszym muzeum przyjęliśmy zasadę, że kasjerki i inne osoby z obsługi widzów muszą chodzić w specjalnych, dekoracyjnych mundurach. Kto ma obowiązek uprać te mundury? Takie samo pytanie dotyczy strojów ludowych w naszym muzeum — pracownicy zakładają je na specjalne okazje, np. na wystawy czy targi turystyczne. Czy stroje ludowe możemy uznać za ubranie robocze?

Zanim spadnie pierwszy śnieg

• Instytucja kultury ma obowiązek odśnieżania chodników położonych w pasie drogi publicznej • Jeśli instytucja zatrudnia lub wyznacza pracownika do odśnieżania, ma obowiązek wyposażyć go w niezbędne narzędzia, strój oraz zapewnić mu ciepłe posiłki i napoje • Jako właściciel lub zarządca nieruchomości instytucja odpowie tylko za wypadki, które powstały z jej winy

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury

• Organizator ma obowiązek powołać służby informacyjne i porządkowe w odpowiedniej ilości • Potrzebna jest opinia policji, straży pożarnej, sanepidu i służb medycznych • Nie można zapomnieć o instrukcji postępowania na wypadek pożaru

Nieprzyjemny zapach w bibliotece

Nasza biblioteka zmieniła ostatnio siedzibę na dużo większą, wyremontowaną. Czytelnicy i pracownicy skarżą się na nieprzyjemny zapach farby i kurzu. Czy mamy obowiązek go zlikwidować? Co nam grozi, gdy tego nie zrobimy? Bardzo proszę o odpowiedź.

Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który dostarczył zwolnienie lekarskie lub nie odbiera naszej korespondencji?

• Usprawiedliwiona nieobecność w pracy chroni pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę, nie chroni go natomiast przed rozwiązaniem tej umowy • Choroba nie chroni pracownika przed zwolnieniem „dyscyplinarnym” • Trzeba pamiętać o skutecznym wręczeniu wypowiedzenia pracownikowi

Nowe przepisy BHP w instytucji kultury

• Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z instytucji kultury będą oceniać koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny pod kątem jego zgodności z przepisami BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej, nawet gdy organizatorem będzie firma zewnętrzna • Organizator widowiska odpowiada w pełni za miejsce, urządzenia techniczne, środki inscenizacji oraz sprzęt roboczy i ochronny • Osoba wyznaczona przez organizatora widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę to tzw. koordynator

Apteczki w instytucjach kultury

• Przygotowanie i posiadanie apteczek może ułatwić działania i znacznie poprawić efektywność akcji ratowniczej • Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne • Apteczkę należy powierzyć wyznaczonym pracownikom

Bezpłatny kurs dla pracownika instytucji kultury

Pracownik gminnego ośrodka kultury wybiera się bezpłatny kurs. Instytucja ma kilka pytań związanych z dokształcaniem pracownika.

  1. Czy pracownik w formie pisemnej ma się zwrócić do pracodawcy o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów dojazdu? Czy pracodawca ma skierować pracownika na kurs?
  2. Czy trzeba zawrzeć umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika i czy na ten kurs ma kierować pracodawca?
  3. Jak inaczej uregulować kwestię podnoszenia kwalifikacji w sytuacji, gdy przepisy nie wymagają zawarcia umowy na piśmie?
  4. Czy trzeba podpisać umowę, gdy kurs jest bezpłatny i odbywa się poza godzinami pracy? Oczywiście teoretycznie, bo pracownik pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, a grafik zostanie tak ułożony, by uwzględnić jego udział w kursie. Sporadycznie mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że z powodu obowiązków służbowych opuści kurs.
  5. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, skoro zajęcia odbywają się poza godzinami pracy, a nauka opiera się na zaliczeniu semestru? Dodam, że jedynie na koniec kursu jest przewidziany egzamin (certyfikat), potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.
  6. Jak rozliczać refundację przez pracodawcę kosztów dojazdu — czy na zasadzie delegacji na każdy dzień udziału w zajęciach, czy może jakimś ryczałtem wypłacanym miesięcznie na podstawie np. potwierdzenia (wskazanie dat) udziału pracownika w kursie i wystawionym przez organizatora kursu?