dr Anna Góral

project manager, specjalista w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy i zarządzania projektami

Wolontariat w kulturze — projekty, pomysły, podpowiedzi

 • Wolontariusze są dla instytucji kultury szansą, a wolontariat jest elementem, który sprawia, że instytucja kultury się rozwija
 • Wolontariusze to nie tzw. tania siła robocza, lecz przede wszystkim wartościowi, pełni energii i posiadający różnorodne doświadczenia ludzie, którzy chcą zrobić coś pożytecznego w sektorze kultury
 • Wolontariat to szansa na rozwijanie społecznego oblicza instytucji kultury

Zarządzanie estetyką w instytucji kultury

 • Przestrzeń instytucji kultury jest coraz częściej postrzegana jako równie ważna, co prezentowana przez instytucję oferta
 • Dbałość o estetykę miejsca jest potwierdzeniem wysokiej jakości działań instytucji kultury
 • Zarządzanie estetyką jednak to nie tylko troska o wizualną stronę miejsca, ale również o panującą w nim atmosferę

Instytucje kultury otwarte na bezdomnych

 • Instytucje kultury winny być dostępne dla wszystkich nimi zainteresowanych, także wykluczonych społeczne
 • Dotarcie i zainteresowanie ofertą kulturalną osób wykluczonych jest nie lada wyzwaniem dla instytucji kultury
 • Istnieje wiele możliwości aktywizacji kulturalnej osób bezdomnych w instytucjach kultury; wystarczą dobre chęci!

Osadzeni w przestrzeni. O rosnącej roli miejsca w zarządzaniu instytucją kultury

 • Przestrzeń działalności kulturalnej to nie tylko mury instytucji, ale przede wszystkim otoczenie, w którym na co dzień przebywają odbiorcy oferty kulturalnej
 • Odbiorcy oczekują, że instytucje kultury staną się aktywnymi uczestnikami zmian na rzecz poprawy otoczenia, nie tylko w sferze artystycznej, ale także społecznej
 • Osadzanie w przestrzeni to wzmacnianie relacji z odbiorcami poprzez włączanie ich w swoje działania na zasadach partnerskich

Zarządzanie twórczością w instytucjach kultury

 • Umiejętność twórczego podchodzenia do problemów jest sztuką, którą warto rozwijać w sobie przez całe życie
 • Jedną z kluczowych cech menadżera instytucji kultury jest zdolność inspirowania współpracowników do kreatywnego działania
 • Sukces organizacji zależy od łatwości w dostosowywaniu się do zmiennego otoczenia

Jak dbać o wysokie standardy obsługi klienta w instytucji kultury?

 • Odbiorca zadowolony z pewnością wróci i poleci instytucję kultury znajomym, dlatego warto zadbać, aby jego doświadczenie w instytucji kultury było na najwyższym poziomie
 • Stale rozwijane kompetencje społeczne i obywatelskie pracowników instytucji kultury są kluczem do sukcesu w zarządzaniu odbiorcami oferty kulturalnej
 • Kto pyta, nie błądzi — informacja zwrotna od klienta jest niezbędna w budowaniu wysokiej jakości obsługi odbiorców

Obserwatoria kultury — regionalne centra wiedzy o kulturze

 • Sfera kultury jest jedną z najintensywniej rozwijających się w ostatnich latach
 • Regionalne obserwatoria kultury gromadzą wiedzę o rozwoju kultury w regionach
 • Obserwatoria kultury są doskonałymi miejscami, w których można zasięgnąć informacji o tym, co w sferze kultury robią inni, a także wypromować swoją działalność

Docenić kulturę — rzecznictwo i lobbing w instytucjach kultury

 • Rzecznictwo powinno być nieodłącznym elementem działań instytucji kultury
 • Lobbing jest ważnym elementem PR, bowiem jego celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z decydentami
 • Dobrze zaplanowane i regularne rzecznictwo prowadzi do budowania silnej pozycji instytucji kultury w społeczności lokalnej

Przywództwo z pasją — także w instytucji kultury

 • Czym jest przywództwo w sferze kultury?
 • Badania pokazują, że pasja i zaangażowanie to cechy idealnego przywódcy w kulturze
 • Model podwójnego przywództwa dobrze sprawdza się w teatrach — warto pomyśleć nad jego wprowadzeniem również w innych typach instytucji kultury

Czy instytucji kultury wypada uczyć swoich odbiorców przedsiębiorczości?

 • Kultura, choć przeważnie kojarzona z sektorem publicznym i społecznym, to — jeśli jest dobrze zarządzana — może generować również korzyści ekonomiczne
 • Od instytucji kultury nie tylko oczekuje się, że będą wypracowywały przychody, ale również przygotowywały młodych ludzi do funkcjonowania w realiach biznesowych
 • Pokazanie społeczności lokalnej możliwości rozwoju przedsiębiorczości dzięki zasobom kulturowym może sprzyjać rozwojowi kreatywności oraz tworzeniu innowacji

Geocaching: przez zabawę do kultury!

 • Dzięki geocaching nauka o kulturze i historii regionu może być świetną zabawą z nutką dreszczyku i rywalizacji
 • Geocaching to bazująca na technologii GPS zabawa w poszukiwanie skarbów
 • Każdy region ma swoje tajemnicze i niezwykłe miejsca, do których odkrywania warto zaprosić zarówno mieszkańców, jak i turystów

Innowacje w instytucjach kultury — o co właściwie chodzi

 • Innowacje w ostatniej dekadzie stały się słowem kluczem w dyskusjach o instytucjach kultury
 • Innowacje to nie tylko technologie i Internet
 • Innowacje to narzędzie, które służy do wprowadzania zmian w otoczeniu instytucji kultury