dr Anna Góral

project manager, specjalista w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy i zarządzania projektami

Spacery z kulturą

 • Szczególnie teraz, wiosenno-letnią porą, warto wyjść z ofertą instytucji kultury poza jej mury i zaproponować odbiorcom aktywność kulturalną na świeżym powietrzu
 • Spacery z kulturą pozwalają odbiorcom na odkrycie historii i kultury swojego najbliższego otoczenia
 • W program spacerów można z powodzeniem wpleść elementy questingu, które zachęcą odbiorców do aktywnego odkrywania bogactwa kultury swojego miasta

Zarządzanie pamięcią czyli czym? Kilka praktycznych wskazówek dla instytucji kultury

 • Zarządzanie pamięcią to nie tylko gabloty muzealne, ale również wydarzenia rocznicowe czy szlaki kulturowe
 • To, co i w jaki sposób jest zapamiętywane, w istotny sposób wpływa na budowanie wizerunku instytucji kultury
 • Zarządzanie pamięcią to nie tylko utrwalanie przeszłości, ale również budowanie na jej podstawach nowych postaw czy świadomości odbiorców instytucji kultury

Storytelling — nowe narzędzie zarządzania ofertą instytucji kultury

 • Opowiadanie historii stało się ostatnio jednym z kluczowych sposobów budowania marki
 • Storytelling można wykorzystać nie tylko do promocji instytucji, ale również do poznania odbiorców i budowania ich zaangażowania
 • Storytelling można z powodzeniem wykorzystać jako metodę pracy w edukacji kulturalnej

Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej

 • Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa wielostronnego na rzecz rozwoju lokalnego
 • LGD nie tylko zrzeszają instytucje kultury, ale również je tworzą
 • Aktywność w LGD to dla instytucji kultury nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć i pozyskiwania dodatkowych funduszy

Szlak kulturowy — pomysł na nową ofertę instytucji kultury

 • Szlak kulturowy stanowi ciekawą ofertę kulturalną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
 • Nie tylko zabytki tworzą szlaki, ale także ludzie — ich tradycje i historie
 • Szlaki kulturowe to również interesująca forma nawiązania i zacieśnienia współpracy z lokalnymi partnerami

Przychodzi biznes do instytucji kultury, czyli o współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego

• Współpraca kultury z biznesem to nie tylko sponsoring czy mecenat • Nawiązanie współpracy z biznesem w programie wolontariatu pracowniczego pomoże poszerzyć ofertę instytucji oraz grono jej odbiorców • Wolontariat pracowniczy jest przejawem społecznego zaangażowania biznesu

Projekt: mural. Jak go wykonać krok po kroku?

• Odpowiednio realizowany projekt muralu może stać się idealnym narzędziem integracji mieszkańców • Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na realizację muralu • Mural można potraktować jako wstęp do realizacji projektów partnerskich

Murale — przejaw współczesnej sztuki zaangażowanej

  Mural to ciekawa forma podkreślenia obecności instytucji kultury w przestrzeni miejskiej   Malowidła w przestrzeni miejskiej mogą stać się nowym kanałem komunikacji z publicznością, pozwalają ożywić szarość budynków instytucji kultury   Wspólne tworzenie muralu to doskonały pomysł na zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację swojego otoczenia

Crowdfunding w instytucji kultury — czyli finansowanie społecznościowe

• Finansowanie społecznościowe jest alternatywą dla tradycyjnych sposobów poszukiwania funduszy na realizację projektów instytucji kultury • Crowdfunding jest wyrazem społecznego zaangażowania w realizację wartościowych przedsięwzięć, także tych kulturalnych • Mechanizm finansowania społecznościowego polega na gromadzeniu mikropłatności od szerokiego grona osób wspierających m.in. kulturę za pomocą Internetu

Oferta dla osób dorosłych w instytucji kultury

• Osoby dorosłe stanowią największą część społeczeństwa, a oferta kulturalna do nich kierowana jest najuboższa • Dorośli, podobnie jak młodzież czy seniorzy, mają wiele pasji, które chcą rozwijać przy wsparciu instytucji kultury • Osoby aktywne zawodowo mają inne oczekiwania, zwłaszcza czasowe, które instytucje kultury powinny uwzględnić, planując swoją ofertę

Jak przygotować idealne wystąpienie publiczne? Kilka praktycznych wskazówek

• Warto pamiętać, że nikt nie rodzi się mówcą. Jest to umiejętność, której z powodzeniem można się nauczyć • Swoboda wypowiedzi jest jedną z najbardziej pożądanych cech dobrych mówców • Aby osiągnąć sukces, nie wystarczy mówić o ciekawych rzeczach, należy je również w interesujący sposób przekazać. Służyć temu może prezentacja multimedialna

Sztuka partnerstwa na arenie międzynarodowej. Praktyczne wskazówki dla instytucji kultury

• Współpraca międzynarodowa w ostatnich latach stała się ważnym obszarem działań instytucji kultury • Znalezienie właściwego partnera jest procesem żmudnym i długim, ale warto podjąć wyzwanie • Decydując się na podjęcie współpracy międzynarodowej, warto spojrzeć na nią przede wszystkim przez pryzmat rozwoju, a nie tylko jednorazowych projektów i wydarzeń