Anna Salomea Kubica

menedżer kultury

Dobre praktyki projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury

• Instytucje kultury powinny śmiało sięgać po fundusze unijne w celu realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury • Jedną z szans są środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 z osi VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego • W najbliższych latach w sposób priorytetowy będą traktowane m.in. projekty wpływające na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, w tym projekty dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym zostaną nadane nowe funkcje kulturalne

Jak stworzyć dobrą przestrzeń domu kultury?

• Wiele elementów przestrzeni domu kultury warto stworzyć wspólnie z jego użytkownikami • Aby ludzie chętnie odwiedzali i spędzali czas w domu kultury, trzeba w nim stworzyć domową, ciepłą atmosferę • Jeśli nic w wyglądzie budynku domu kultury nie wskazuje na to, że wewnątrz buzuje kreatywność, rozwijane są pasje, kipi inspiracja, jego oferta może pozostać niezauważona

Sztuka współczesna — jak zachęcać młodzież do jej rozumienia

• Warsztaty ze sztuki współczesnej z młodzieżą można rozpocząć od wprowadzenia uczestników w arkana historii malarstwa • Wczesne obcowanie młodzieży ze sztuką współczesną może być tym, co wypełni ich czas wolny, będzie antidotum na brak zainteresowań czy pasji, zabije nudę • Na początku młodzi ludzie powinni się zastanowić się nad tym, jak definiować dzieło sztuki i produkt kultury

Sztuka współczesna dla młodych — przepaść, strach, nicość, wszystko i nic

• Jak zmieniał się sposób przedstawiania eksponatów na przestrzeni dziejów i jaki to ma wpływ na dzisiejsze postrzeganie sztuki współczesnej? • Co ma wspólnego centrum handlowe z galerią sztuki i dlaczego młodzież chętniej odwiedza pierwsze z nich? • Dlaczego sztuka współczesna szokuje, budzi gniew i niezrozumienie u wielu oglądających?

Pomysły na wakacyjne projekty dla młodych ludzi

• Tworzenie własnego dzieła to istotny element przyciągający młodzież do zaangażowania się w projekt • Wyrażanie własnej opinii poprzez współczesne formy artystyczne są dzisiaj najciekawszym medium komunikacji młodzieży z otoczeniem
• Miejsca niestandardowe inspirują młodzież, nabierają symbolicznych wymiarów jako przestrzeń, na którą młodzież może wpływać, zmieniać i na nowo kształtować

Jak dopasować ofertę instytucji kultury do młodzieży i jej potrzeb kulturalnych?

• Oferta instytucji kultury często nie odzwierciedla potrzeb kulturalnych młodych ludzi • Większość młodych ludzi nie chodzi do teatru ani opery czy filharmonii, natomiast chętnie ogląda filmy, seriale i gra w gry komputerowe • Dla młodych ludzi do najważniejszych kryteriów wyboru usług kulturalnych należą te, które doskonale opisują usługi i produkty kultury popularnej