Dorota Wysocka

specjalista HR

Wyjazd integracyjny zespołu — jak najlepiej go przygotować i z niego skorzystać?

 • Letnie miesiące to dobry moment na integrację pracowników
 • Dobrze określony cel wyjazdu zmotywuje i połączy grupę, co przełoży się na pracę instytucji
 • Podczas wyjazdu warto postawić na sprawdzone atrakcje dopasowane do możliwości członków zespołu

Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury

 • Instytucje kultury są coraz bardziej świadome wpływu swoich działań na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny
 • ESG to trzypoziomowe podejście do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności
 • Opiera się na środowisku, odpowiedzialności społecznej i zarządzaniu

Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji przez pracowników

 • Zespoły, które mają moc decyzyjną, działają szybciej i są bardziej zmotywowane, a więc dobrze oddziałują na samą instytucję
 • Umiejętne delegowanie zadań, jasno wyznaczony cel i przełamywanie przyzwyczajeń co do tego, komu wolno podejmować decyzje, pomagają propagować postawę odpowiedzialności niezależnie od szczebla instytucji
 • Właściwa informacja zwrotna oraz dobry przykład ze strony kadry kierowniczej to zabezpieczenie przed zbędnym ryzykiem przy podejmowaniu decyzji

Spotkania i prezentacje — jak sprawnie przedstawiać swoje pomysły przed kolegami z innych zespołów lub instytucji

 • Sztuka efektywnej prezentacji to wciąż jedna z ważniejszych umiejętności zawodowych, które pozwalają pozyskiwać wsparcie, projekty i fundusze
 • Niestety, o umiejętności te coraz trudniej — wiele osób wystąpienia publiczne bardzo stresują — najlepszym remedium jest praca tymi zdolnościami
 • Kluczowe jest opowiadanie historii ciekawych i ważnych dla naszego odbiorcy

Faworyzowanie pracownika

Pracownik zaczął pracę w muzeum pół roku temu, więc jest stosunkowo nowym członkiem załogi. Ma on wrażenie, że jego kierownik wyraźnie faworyzuje niektóre osoby z zespołu. Przypisuje im ciekawsze zadania, częściej chwali na forum publicznym, oferuje ciekawsze możliwości rozwoju.
Co można w tej sytuacji zrobić? Do kogo powinien się zgłosić?

Zarządzanie ludźmi w instytucji kultury — jakie nowe trendy przynosi 2024 rok, a co jest niezmiennie w modzie?

 • Po roku sukcesów sztucznej inteligencji w zastosowaniu jej w rekrutacji i szkoleniach pojawia się temat automatyzacji i cyfryzacji procesów
 • Zmiana pokoleniowa i związane z nią nowe wymagania pracowników wskazują na coraz większe znaczenie ekologii w instytucji oraz elastycznych form zatrudnienia
 • Są kwestie, które pozostają ważne niezależnie od upływającego czasu, m.in. zdrowie i dobrostan pracowników oraz komunikacja wewnętrzna

Pierwsze 90 dni w nowej pracy — przewodnik dla kierowników zespołów

 • Pierwsze tygodnie w nowej pracy to kluczowy okres dla każdego pracownika, także wtedy, jeśli jest nim kierownik zespołu
 • Nowy kierownik powinien zadbać o to, aby plan, który będzie wdrażał, był jasny również dla jego podwładnych
 • Zrozumienie potrzeb poszczególnych członków zespołu jest kluczowe dla jego zrozumienia — pomaga stworzyć plany, których realizacja może doprowadzić do rzeczywistych zmian w instytucji

Połączenie dwóch instytucji kultury — jak je przeprowadzić, nie demotywując ich pracowników?

 • Łączenie instytucji kultury to temat, któremu zwykle przyglądamy się pod kątem wymogów prawnych oraz praw pracowniczych
 • W instytucjach pracują ludzie, a nie paragrafy, dlatego warto się przyjrzeć temu, jak to połączenie wpływa na samopoczucie pracowników i ich motywację do wspólnej pracy
 • Jak zwykle kluczowa jest rola kadry zarządzającej instytucją — powinni szczególnie zwracać uwagę na komunikację oraz równe traktowanie wszystkich pracowników

5 pomysłów na integrację pracowników, które nie wymagają dużego budżetu

 • Badania wskazują, że zespoły, które nie tylko pracują razem, ale mają też czas się poznać i polubić, działają efektywniej i w lepszej atmosferze
 • Druga połowa roku to okres, w którym instytucje wykorzystują zaoszczędzone wcześniej środki
 • Integracja pracowników nie musi kosztować milionów, jeśli oprzemy ją na czymś, co zespół lubi robić

Co może zrobić świadek mobbingu w miejscu pracy?

Jestem pracownikiem dużej instytucji kultury i mam problem z tym, co ostatnio dzieje się w zespole. Jedna z koleżanek jest regularnie odsuwana od wszelkich ambitniejszych zadań — podobno przed moim przyjściem jeden z jej projektów zakończył się spektakularną porażką. Jeden z kolegów regularnie żartuje sobie, że wszystkie dowcipy o blondynkach powstały z myślą o niej, nie przydziela jej zadań, zdarza mu się także głośno i obraźliwie komentować popełniane przez nią błędy albo wręcz krzyczeć na nią. Ona nie reaguje na jego zaczepki, ale też się nie broni, czasami tylko wybiega do łazienki. Reszta zespołu nie zajmuje wyraźnego stanowiska. Jestem najmłodszy stażem i nie wiem, jak reagować — atmosfera w zespole jest okropna. Według mnie coś powinienem zrobić, ale nie wiem, co.
Jak należy postępować w takich sytuacjach?

Nowe urlopy rodzicielskie to więcej praw dla pracownika będącego młodym rodzicem. Jak o tym rozmawiać i umiejętnie się do tego przygotowywać?

 • Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie od 26 kwietnia 2023 r., wydłużają okres urlopu rodzicielskiego oraz zmieniają wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Przełomową zmianą jest 9 tygodni urlopu do wyłącznego wykorzystania przez drugiego rodzica
 • Na nowe uprawnienia rodzicielskie warto popatrzeć zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy

Rodzic w miejscu pracy — jak zrozumieć i wspierać

 • Bycie rodzicem to odpowiedzialne zadanie. Łączenie tego zadania z pracą zawodową potrafi być w tych czasach dla pracowników prawdziwym wyzwaniem
 • Z kolei pracodawcy powinni ich w tym zadaniu wspierać
 • Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy są dobrym krokiem w stronę osiągnięcia przez rodziców lepszego balansu między pracą a życiem prywatnym