Ewa Barańska

prawnik

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać

Przekazanie instytucji kultury innej jednostce

• Jednostka samorządu terytorialnego przejmująca instytucję kultury musi wykazać, że ma program działania i środki na jej prowadzenie. • Umowa przekazania jest podstawą wykreślenia instytucji z rejestru prowadzonego przez organizatora. • Pracownicy przekazywanej instytucji kultury zachowują dotychczasowe warunki pracy i płacy.