Jacek Gawron

specjalista w dziedzinie zarządzania i rachunkowości

Zostań europejskim wolontariuszem

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie realizuje program „Młodzież w działaniu”, który jest częścią akcji Unii Europejskiej.

Nowoczesność w muzeum

Coraz więcej instytucji kultury docenia znaczenie internetu oraz możliwości jakie on daje dla wypełniania ich misji. Wiele z nich przystąpiło do konkursu „Polski Internet”.

Lokalni animatorzy

Animatorzy kultury w z powiatu ełckiego realizują swoją pasję społeczną i kulturową drogą aktywowania lokalnych społeczności z wielokulturowych wsi.

„Blogosfera” źródłem scenariusza spektaklu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu postanowiło wykorzystać okres ferii szkolnych do zachęcenia młodzieży w zamianę z konsumentów kultury w jej aktywnych uczestników.

„Karta do kultury” za złotówkę

Bardzo interesującą inicjatywę przeprowadziły Miejska oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Jej celem jest nie tylko zwiększenie czytelnictwa, lecz również zachęcenie mieszkańców do większego uczestniczenia w życiu kulturalnym Trójmiasta.

Czy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia obejmuje samorządowe instytucje kultury

• Wśród adresatów ustawy instytucje kultury nie są wprost wymienione • Eksperci dostrzegają jednak zastosowanie ustawy „tylnymi drzwiami” • Warto zatem przyjrzeć się zagrożeniom

Niemożliwe połączenie bibliotek

Na sesji rady gminy został zgłoszony do dyskusji wniosek o połączenie bibliotek. Wnioskodawca, motywując swoją propozycję dysproporcją posiadanych środków wobec potrzeb gminy, zgłosił wniosek, by połączyć z biblioteką szkolną bibliotekę gminną. Czy taka fuzja jest możliwa?

Ustalanie wynagrodzeń dla pracowników muzeów samorządowych

• Pracownicy muzeum nie są pracownikami samorządowymi • Ich wynagrodzenia ustala się na podstawie ustawy o działalności kulturalnej • Dlatego warto zapoznać się z art. 31 tej ustawy

Samodzielność prawna samorządowych instytucji kultury

• Tylko 4 kroki do utworzenia instytucji kultury • Moment powołania jej dyrektora jest tu kluczowy • Przykładem dbałości o samodzielność instytucji jest stanowisko RIO w Rzeszowie

Samodzielność decyzyjna dyrektora instytucji kultury

• Obowiązujące przepisy dyrektorowi instytucji kultury dają dużą swobodę • Takie podejście każdy dyrektor może pozytywnie wykorzystać • Ograniczeniem jest statut instytucji

Nauka zawodu w muzeum

Muzeum „Sztygarka” opracowało bardzo ciekawą i interesującą stronę internetową, słusznie doceniając znaczenie, zwłaszcza dla młodzieży, tej formy promocji.

Ocalić kulturę przez Internet

Strona Internetowa jest częścią projektu Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej realizowanego w Węgoju, przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi.