Katarzyna Garncarska

aplikant radcowski

Minimalne wynagrodzenie aktora

Okazuje się, że płaca zasadnicza aktora wychodzi poniżej minimalnego wynagrodzenia.
Czy instytucja kultury może wliczyć do minimalnego wynagrodzenia aktora zatrudnionego
na umowę o pracę stawki za udział w spektaklu?

Odprawa emerytalna po chorobie

Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Przerwany zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Pracownik instytucji kultury 7 listopada 2022 r. uległ wypadkowi w pracy — złamał nogę. Przedstawił zaświadczenie lekarskie za okres od 8 do 17 listopada. Za te dni instytucja kultury wypłaciła zasiłek chorobowy w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego. Od 18 do 31 listopada pracownik przebywał na planowanym urlopie wypoczynkowym, a od 1 grudnia 2022 r. nadal przebywa na zasiłku chorobowym.
Czy pracownikowi po urlopie należy się kontynuacja zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?

Zasiłek przedemerytalny z ZUS a odprawa emerytalna

Pracownik instytucji kultury pobiera zasiłek przedemerytalny.
Czy w aktach osobowych powinna być zamieszczona informacja z ZUS o pobieraniu takiego świadczenia?
Skoro zasiłek przedemerytalny ustaje w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego, to czy w takim przypadku pracownikowi będzie się należała odprawa emerytalna?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Wynagrodzenie urlopowe po chorobie

Pracownica instytucji kultury przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po tym okresie wystąpiła o urlop wypoczynkowy. W skład jej wynagrodzenia przed niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą wchodziły wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: funkcyjny, stażowy i specjalny za powierzone na rok dodatkowe zadania.
Czy do wynagrodzenia za urlop powinny być zaliczone wszystkie składniki?

Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury, które zawierają umowy cywilnoprawne, są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu
  • W przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja musi dokonać korekty zapłaconych składek
  • W przypadku nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne można ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS

Dofinansowanie z PFRON gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia

Czy biblioteka publiczna może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do wynagrodzenia pracownika, który uzyskał status osoby niepełnosprawnej w trakcie zatrudnienia?

Długotrwała nieobecność spowodowana chorobą a zwolnienie pracownicy

Pracownica wykorzystała bez przerwy 182 dni zasiłku chorobowego, następnie przebywała na rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym. 29 lipca 2022 r. miała stawić się do pracy, jednakże wpłynęło zwolnienie lekarskie — usprawiedliwiona nieobecność niepłatna (w ZUS RSA Imiennym raporcie miesięcznym o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek jest kod 151). 8 września 2022 r. pracownica nabędzie prawo do emerytury, jednak jeszcze nie skontaktowała się z pracodawcą i nie wiadomo, czy zamierza przejść na emeryturę.
Czy można w takim przypadku zwolnić pracownicę?
Jak długo może trwać takie niepłatne zwolnienie?
Czy w okresie nieobecności pracownica podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?
Co ze stażem pracy w czasie nieobecności oraz wymiarem urlopu za ten rok?

Odprawa emerytalna w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców

Pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pół etatu, odchodzi na emeryturę w czerwcu tego roku. Jednocześnie pracuje on na cały etat u innego pracodawcy.
Czy chcąc skorzystać z odprawy emerytalnej u jednego i drugiego pracodawcy, pracownik musi rozwiązać stosunek pracy jednego dnia?
Czy pracownik może rozwiązać umowę na cały etat wcześniej, a w instytucji kultury później, korzystając jednocześnie z dwóch odpraw emerytalnych?

Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?

Pracownik ukończył dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, co dokumentuje świadectwo z 1994 r. Dodatkowo przedłożył on świadectwo z 1996 r. uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji).
W marcu 2022 r. pracownik uzyskał 7-letni staż zatrudnienia. Do tej pory miał 20-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
W jaki sposób policzyć jego dalszy staż urlopowy? Czy liczyć 3 lata szkoły zawodowej i wtedy będzie miał 10 lat pracy, a wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni, czy też uwzględnić 2 lata faktycznie odbytej nauki w szkole zawodowej i wtedy wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni dopiero w marcu 2023 r.?