Maria Bujas-Łukaszewska

specjalista savoir-vivre i etykiety biznesu

Kiedy i jak wręczać wizytówki?

• Wizytówka powinna cechować się prostotą, przejrzystością i czytelną czcionką • Rozdawanie wizytówek jak ulotki, tj. każdej spotkanej osobie, jest mało eleganckie • Podczas spotkań w instytucji jako pierwsza wręcza gościowi swoją wizytówkę osoba reprezentująca instytucję

Precedencja, czyli kto ważniejszy na uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury?

• Każda uroczystość publiczna — także ta organizowana przez instytucję kultury — wymaga szczególnej oprawy i precyzyjnego przebiegu, zgodnie z zasadami precedencji • Znajomość zasad precedencji może uchronić dyrektora instytucji kultury przed dyplomatyczną wpadką • Warto opracować własne, obowiązujące w instytucji kultury, zasady precedencji na uroczystościach kulturalnych w zależności od rangi organizowanej uroczystości