Maria Leśnikiewicz

prawnik

Jak nie stracić z końcem roku niewykorzystanych pieniędzy

• Nie zawsze niewykorzystana przez instytucję kultury w danym roku pula pieniędzy musi przepaść z końcem roku • Dotacja podmiotowa, jako kwota na wydatki bieżące, przepada z końcem roku, a dokładnie podlega zwrotowi do organizatora • Wydatki na inwestycje można przechować do następnego roku, wpisując je na listę wydatków niewygasających albo zwiększając o nie przyszłoroczną pulę pieniędzy

Instalacja florystyczna a prawo autorskie

Dom kultury jest jednym z organizatorów Święta Róży, a w szczególności Wystawy Róż i Aranżacji Florystycznych, na której pokazujemy autorskie instalacje florystów (umowy nie zawierają zapisów dotyczących praw autorskich). Na wystawie nie ma zakazu fotografowania. Razem z urzędem miasta, jako jednym z organizatorów, sami zlecamy wykonanie zdjęć z imprezy, w tym także z wystawy. W tym roku jedno ze zdjęć z fragmentem instalacji florystycznej z ubiegłego roku zostało wykorzystane do opracowania dekoracji estrady koncertowej Święta Róży. Zdjęcie zostało przetworzone, dekoracja wydrukowana na folii. Czy autor instalacji florystycznej może rościć sobie jakieś prawa do wydruku w ramach praw autorskich? W jaki sposób prawo autorskie chroni prace artystyczne (tak traktujemy instalacje florystyczne), za które płacimy i dostarczamy na nie materiały? Mamy świadomość ich ulotności, gdyż powstają również z żywych roślin, ale utrwalone są na zdjęciach. Do wykorzystania tych zdjęć mamy prawa.