Monika Brzozowska

adwokat, specjalista z zakresu prawa autorskiego, IT, prawa mediów

Karta muzealna jako utwór

• Nie każda karta muzealna, ewidencyjna, biblioteczna będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego • Wszystko zależy od tego, czy ktoś inny wykonałby kartę tak samo — jeśli każdy pracownik wykonałaby kartę w ten sam sposób, karta muzealna nie będzie twórcza • Prawa autorskie do kart muzealnych i im podobnej dokumentacji należą do instytucji kultury, jeśli pracownik stworzył kartę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

Prawa autorskie do prac wykonanych przez wychowanków domu kultury

• Prawa autorskie do prac wykonanych samodzielnie przez wychowanków należą do nich samych • Przy tworzeniu wspólnych prac ważne jest, na ile wkład uczestników jest twórczy i jaki jest wpływ animatora na prace — tylko przy twórczym wkładzie można mówić o współtwórczości • Zdaniem ministerstwa praca nauczycieli czy animatorów nie zawsze ma charakter współtwórczości

Okładki książek w Internecie

Biblioteka zamieszcza na swoich stronach oraz w katalogach zeskanowane okładki książek oraz innych zbiorów gromadzonych w bibliotece. Czytelnicy bardzo sobie chwalą taką formę popularyzacji zbiorów. Niestety, niedawno zgłosił się jeden z wydawców z twierdzeniem, że okładka jest własnością wydawnictwa i należy mieć jego zgodę na jej prezentację w katalogu. Czy to prawda?

Czy w bibliotece można umieścić muzykę i filmy

• Biblioteki mogą udostępniać muzykę i filmy, ponieważ mieści się to w pojęciu materiału bibliotecznego • Muzykę i filmy biblioteki udostępniają bezpłatnie, nie płacą też tantiem twórcom • Inne zasady obowiązują biblioteki cyfrowe

Czy instytucje kultury mogą wykorzystywać wizerunek znanych osób do promocji własnych wydarzeń

• Wizerunek osoby to nie tylko rysy twarzy, ale też np. oryginalna fryzura czy charakterystyczny makijaż • Wizerunek powszechnie znanej osoby, tzw. celebryty, można rozpowszechniać bez jej zgody • Zgoda celebryty nie jest potrzebna, gdy jego wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznych

Czy kserowanie książek w bibliotece jest zgodne z prawem?

• Wkroczeniem w ochronę praw twórcy jest instytucja tzw. dozwolonego użytku publicznego i prywatnego • Biblioteki mogą kserować książki tylko w celu uzupełniania, zachowania lub ochrony własnych zbiorów • Czytelnik biblioteki może skserować nawet całą książkę w ramach dozwolonego użytku prywatnego

Wizerunek instytucji kultury – czy jest on prawnie chroniony?

• Ochrony wizerunku instytucji kultury nie przewiduje prawo autorskie • Coraz częściej sądy uznają prawo do ochrony wizerunku (kształtu) budynku • Wizerunek teatru czy muzeum może być wykorzystywany pod pewnymi warunkami w Internecie