Paweł Marchel

pracownik instytucji kultury

Wolontariusz w instytucji kultury

 • Instytucje kultury bardzo często borykają się ze zbyt dużą ilością zadań, a za małą liczbą rąk do pracy
 • Dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po wsparcie wolontariuszy
 • Instytucje kultury są doskonałym miejscem do zdobywania szerokiego wachlarza umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym

Silny pracownik to silna instytucja, czyli kreowanie marki pracownika w instytucji kultury

 • Coraz większa specjalizacja instytucji kultury wymaga zatrudniania ekspertów w konkretnych dziedzinach
 • Rozwój pracowników jest warunkiem rozwoju całych instytucji
 • Pracownik instytucji kultury zajmuje ważne miejsce nie tylko w organizacji, ale także w społeczności lokalnej, co trzeba wykorzystać w budowaniu jego silnej marki osobistej

Pomysł na kulturę — kierunek: wiedza

 • Przekazując wiedzę, często zapominamy o odbiorcy treści
 • To, co może być ważne dla nas, nie zawsze jest interesujące dla osób odwiedzających instytucję, dlatego warto pomyśleć o ciekawym przekazaniu informacji
 • Koniecznie trzeba wykorzystać potencjał i wiedzę pracowników instytucji

Instytucja kultury jako internetowy celebryta

 • W czasach, gdy niemal każdy ma dostęp do Internetu przez 24 godziny na dobę, nie może zabraknąć widoczności instytucji kultury w sieci
 • Pandemia sprawiła, że część działalności instytucji kultury przeniosła się wprost do Internetu, a w szczególności do mediów społecznościowych
 • Tworzenie internetowego wizerunku instytucji kultury jest działaniem czasochłonnym i warto, aby zajął się tym dobrze przygotowany pracownik

Czy wielozadaniowość to skuteczna metoda zarządzania czasem?

 • Instytucje kultury często borykają się z problemem wielu zadań do wykonania przy niezbyt licznych zasobach kadrowych
 • Dobrym rozwiązaniem wydaje się zlecanie pracownikom wielu zadań do wykonania jednocześnie
 • Okazuje się, że wielozadaniowość ma także słabe strony i jej wprowadzenie w instytucji kultury wymaga dużej ostrożności