Piotr Głowacki

historyk sztuki, menedżer, wieloletni prezes instytucji kultury

Jak dobrze układać relacje instytucji kultury z mediami

• Instytucje kultury powinny docenić szerokie możliwości, jakie daje przekaz medialny • Należy współpracować z dziennikarzami przy tworzeniu relacji z imprez kulturalnych • Obiektywizm i rzetelność dziennikarzy to nie wszystko – potrzebny jest jeszcze profesjonalizm pracowników instytucji kultury

Dlaczego trudno jest zatrudnić dobrego specjalistę w muzeach i galeriach sztuki

• Wykształcenie pracowników w instytucji kultury powinno być specjalistyczne • Do pracy powinny być przyjmowane osoby z wyższym wykształceniem, ale to nie znaczy, że każde będzie odpowiednie • Wina leży w nieprecyzyjnych przepisach wykonawczych do ustawy o działalności kulturalnej

Angażowanie się prywatnych podmiotów w działalność instytucji kultury

• Warto zainteresować prywatne podmioty działalnością instytucji kultury • Furtką mogą być przepisy o powierzeniu zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej • Prywatne podmioty w najlepszy sposób mogą pełnić funkcję dyrektora wykonawczego, zarządcy i specjalisty od marketingu

Współpraca instytucji kultury z wydziałami promocji

• Zadaniem instytucji kultury jest stworzenie dobrego produktu, a zadaniem wydziału promocji jest jego sprzedaż • Dla powodzenia imprez kulturalnych potrzebna jest bardziej konkretna i ścisła współpraca między instytucjami a wydziałami • Ostatecznym sprawdzianem jest powodzenie, frekwencja i popularność wspólnych przedsięwzięć

Dyrektor zarządzający a dyrektor programowy w instytucji kultury

• Dla dobra misji instytucji kultury jej dyrektorem naczelnym (wykonawczym) powinien być menedżer, a artysta powinien piastować urząd dyrektora programowo-artystycznego • Ciałem opiniującym kandydaturę dyrektora powinno być gremium złożone z najwybitniejszych intelektualistów w danej dziedzinie • Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej idzie w dobrym kierunku mobilizowania dyrektorów do działań, bo wprowadza zatrudnianie dyrektora na minimum trzyletni okres