Sławomir Żakowski

radca prawny, współpracownik miejskiej biblioteki publicznej

Nieodpłatne świadczenie na rzecz czytelników z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie książek — jak się bronić w razie sporu z organami skarbowymi?

W poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury (wrzesień 2014 r.) ukazała się porada pt. „Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika”. Powołano się w niej na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 marca 2014 r. (sygn. IBPBII/2/415-106/14/MMa). Z interpretacji tej wynika, że umorzone opłaty za przetrzymanie książek należy traktować jako przychód czytelnika, co w powoduje, że biblioteka powinna wystawić mu formularz PIT-8C.
Jakich argumentów używać w razie ewentualnego sporu z urzędem skarbowym? Stanowisko organów skarbowych jest niemożliwe do zastosowania z tego powodu, że biblioteka często nie ma możliwości pozyskania od czytelnika danych potrzebnych do wystawienia PIT-8C.