Zofia Kluźniak

biegły rewident

Księgowanie upominków przyjętych przez muzeum w komis

Muzeum przyjmuje w komis towary i upominki. Dla ułatwienia sprzedaży wyceniamy je kwotowo, zaokrąglając do pełnych złotych (ceny sprzedaży). Dostawca wystawia fakturę VAT (z adnotacją o możliwości zwrotu niesprzedanego towaru). Natomiast z twórcami ludowymi muzeum podpisuje umowę przyjęcia w komis. Na osobę materialnie odpowiedzialną sprzedającą dany towar według własnych cen sprzedaży wystawiamy dowód PZ. Faktury VAT dla firm wystawiamy na bieżąco i raz w miesiącu, paragon imienny wystawiamy na osobę rozliczającą się. Nasz program księgowy automatycznie generuje dowód Wz sprzedanego towaru. W przypadku gdy zwracamy niesprzedany towar, wystawiamy dowód Wz. Czy postępujemy słusznie? Jak prawidłowo zaksięgować w ewidencji i zadekretować towary przyjęte w komis?

Kiedy i jakie koszty ośrodka kultury korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym

• Działalność kulturalna jest tytułem do zwolnienia w podatku dochodowym. • W kosztach statutowych mieszczą się koszty nieodpłatnych lub odpłatnych działań w zakresie pożytku publicznego. • Koszty poniesione na cele niewymienione w statucie nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Zasady gospodarowania funduszami instytucji kultury do zmiany

• W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej • Rząd chce zmienić kluczowy dla finansów instytucji kultury art. 29 • Sposób rozliczania kosztów jest sprzeczny z ustawą o rachunkowości i wymaga zmiany

Dla instytucji kultury polityka rachunkowości to podstawa

• Instytucje kultury muszą rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy • Kierownik jednostki ustala politykę rachunkowości, on też ją aktualizuje • Raz przyjęte zasady mają być stosowane w sposób ciągły