Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 765

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

W Dz.U. z 28 grudnia 2018 r. pod poz. 2436 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Opodatkowanie bonów w VAT

W Dz.U. z 28 grudnia 2018 r. pod poz. 2433 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: nowelizacja).

Wspieranie podmiotów prowadzących działalność kulturalną w ramach mecenatu państwa

W Dz.U. z 20 grudnia 2018 r. pod poz. 2374 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dokumentacja pracownicza

W Dz.U. z 19 grudnia 2018 r. pod poz. 2369 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jest to akt wykonawczy wydany na podstawie art. 2981 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Jednolite teksty ustaw

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Elektroniczne fakturowanie przy realizacji zadań publicznych

W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2191 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dozwolony użytek dla osób z dysfunkcją czytania

W Dz.U. z 13 grudnia 2018 r. pod poz. 2339 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Weryfikacja dokumentów pochodzących od komornika sądowego

W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2287 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń na łagodzenie zagrożenia pożarami przedłużone

W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Instytut Europy Środkowej

W Dz.U. z 5 grudnia 2018 r. pod poz. 2270 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Udogodnienia w programach telewizyjnych dla niepełnosprawnych

W Dz.U. z 4 grudnia 2018 r. pod poz. 2261 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.

Nowe wzory formularzy w podatku dochodowym od osób fizycznych

W Dz.U. z 30 listopada 2018 r. opublikowano 3 rozporządzenia Ministra Finansów z nowymi wzorami formularzy.