Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 724

Profil zaufany i podpis zaufany

W Dz.U. z 11 września 2018 r. pod poz. 1760 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W Dz.U. z 7 września 2018 r. pod poz. 1741 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Zmiany w drukach szkolnych szkół artystycznych

W Dz.U. z 7 września 2018 r. pod poz. 1740 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 września 2018 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

W Dz.U. z 4 września 2018 r. pod poz. 1716 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa).

Polsko-turecka współpraca naukowo-oświatowo-kulturalna

W Dz.U. z 4 września 2018 r. pod poz. 1695 opublikowano Program realizacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017–2020, podpisany w Warszawie 17 października 2017 r.

Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. pod poz. 1668 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: ustawa).

Pozwolenie na prace przy zabytkach

W Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. pod poz. 1609 opublikowano Rozporządzenie MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Zmiana w przepisach o rzeczach znalezionych

W Dz.U. z 21 sierpnia 2018 r. pod poz. 1599 opublikowano Ustawę z lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

Przetargi na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

W Dz.U. z 17 sierpnia 2018 r. pod poz. 1580 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Zmiany w ustawie o Instytucie Solidarności i Męstwa

W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1567 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

Zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1566 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Data wyborów samorządowych

W Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1561 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.