Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 805

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

W Dz.U. z 1 marca 2019 r. pod poz. 400 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W Dz.U. z 27 lutego 2019 r. pod poz. 375 opublikowano Ustawę z 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Data wyborów do europarlamentu

W Dz.U. z 25 lutego 2019 r. pod poz. 365 opublikowano Postanowienie Prezydenta RP z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną

W Dz.U. z 18 lutego 2019 r. pod poz. 309 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Pieczątki na zawiadomieniach o wwiezieniu oraz wywiezieniu wartościowych rzeczy ruchomych nie są już potrzebne

W Dz.U. z 18 lutego 2019 r. pod poz. 305 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające — program „Mama 4+”

W Dz.U. z 18 lutego 2019 r. pod poz. 303 opublikowano Ustawę z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Zakres korzystania z portalu podatkowego

W Dz.U. z 14 lutego 2019 r. pod poz. 290 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zmiany w zakresie konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury

W Dz.U. z 18 stycznia 2019 r. pod poz. 115 opublikowano Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zmiany w dowodach osobistych

W Dz.U. z 6 lutego 2019 r. pod poz. 224 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Ustawa budżetowa na 2019 r.

W Dz.U. z 1 lutego 2019 r. pod poz. 198 opublikowano Ustawę Budżetową na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r.

Nagrody za pomoc ofiarom totalitaryzmów i pielęgnowanie o nich pamięci

W Dz.U. z 22 stycznia 2019 r. pod poz. 127 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich.