Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 925

Ogłoszenie stanu epidemii i wprowadzenie ograniczeń

W Dz.U. z 20 marca 2020 r. pod poz. 491 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

[COVID-19] Przedłużenie terminów sprawozdawczych

W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: rozporządzenie).

[COVID-19] Specustawa określana jako tarcza antykryzysowa

W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 568 opublikowano Ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa).

[COVID-19] Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8


W Dz.U. z 27 marca 2020 r. pod poz. 542 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

[COVID-19] Ogłoszenie stanu epidemii


W Dz.U. z 20 marca 2020 r. pod poz. 491 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej: rozporządzenie). Natomiast w Dz.U. z 24 marca 2020 r. pod poz. 522 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej: nowelizacja).

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej — nowe przepisy

W Dz.U. z 21 lutego 2020 r. pod poz. 288 opublikowano Ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Wzory dokumentów rejestracyjnych VAT

W Dz.U. z 13 marca 2020 r. pod poz. 430 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

[COVID-19] Szczególne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem tzw. koronawirusowi


W Dz.U. z 7 marca 2020 r. pod poz. 374 opublikowano Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwolnienie od podatku Nagrody Nobla

W Dz.U. z 24 lutego 2020 r. pod poz. 294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Dane przekazywane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

W Dz.U. z 18 lutego 2020 r. pod poz. 257 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino (dalej: rozporządzenie).

Audycje popularyzujące powszechny spis rolny w 2020 r.

W Dz.U. z 12 lutego 2020 r. pod poz. 228 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.