Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 825

Wysokość środków finansowych niezbędnych dla wolontariusza cudzoziemca

W Dz.U. z 25 kwietnia 2019 r. pod poz. 748 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Polski.

Ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO

W Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730 opublikowano Ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

W Dz.U. z 18 kwietnia 2019 r. pod poz. 724 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 16 ust. 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Stypendia MKiDN dla studentów

W Dz.U. z 16 kwietnia 2019 r. pod poz. 704 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów.

Działalność kół gospodyń wiejskich po zmianach

W Dz.U. z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 693 opublikowano Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (dalej: nowelizacja).

Dotacja celowa dla publicznych szkół artystycznych

W Dz.U. z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 691 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

W Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 652 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Przyjmowanie uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

W Dz.U. z 12 kwietnia 2019 r. pod poz. 686 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Kasy rejestrujące on-line

W Dz.U. z 10 kwietnia 2019 r. pod poz. 675 opublikowano Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach (dalej: nowelizacja).

Święto Chrztu Polski

W Dz.U. z 9 kwietnia 2019 r. pod poz. 656 opublikowano Ustawę z 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Roczna ocena klasyfikacyjna w szkołach muzycznych i baletowych

W Dz.U. z 1 kwietnia 2019 r. pod poz. 608 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.